TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

PARTY COMMITTEE OF TAY DO UNIVERSITY

danguy@tdu.edu.vn

Cần Thơ: Triển khai hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 2083-CV/BTGTU ngày 25/3/2024 về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thông qua Cuộc thi và Triển lãm nhằm đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Song song đó, Cuộc thi nhằm tạo ra phong trào hoạt động rộng khắp trong sáng tác thể loại ảnh nghệ thuật, phản ánh được truyền thống 80 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ca ngợi hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang nhân dân qua các cuộc chiến tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời góp phần thiết thực tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong 2 năm 2024, 2025. Qua Cuộc thi và Triển lãm, kịp thời động viên, tôn vinh sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là các nghệ sĩ - những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Cơ cấu Giải thưởng gồm 2 hệ thống giải dành cho 2 thể loại ảnh đơn và ảnh bộ. Ban tổ chức dự kiến trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn những tác phẩm ảnh có chất lượng cao trưng bày tại triển lãm.

Theo đó, Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiengioi2024.com; thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 15/8/2024 (Nội dung cụ thể cuộc thi mời xem file thể lệ đính kèm).

                                                                                                     Hoàng Oanh

Nguồn https://bantuyengiao.cantho.gov.vn/

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông