TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

PARTY COMMITTEE OF TAY DO UNIVERSITY

danguy@tdu.edu.vn

Tổng quan về Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô

1. GIỚI THIỆU

Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô có 123 đảng viên, 07 chi bộ trực thuộc. Ban chấp hành đảng bộ có 09 đồng chí.

Tiền thân là chi bộ lâm thời được thành lập vào ngày 19/3/2007 với 03 đảng viên. Đồng chí Phan Văn Thơm, Bí thư. Ngày 05/6/2008, có quyết định thành lập chi bộ lâm thời với 12 đảng viên, đồng chí Lê Văn Sơn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Đến tháng 6 năm 2009, Chi bộ có 43 đảng viên, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ Quyết định nâng Chi bộ thành Đảng bộ, có 04 chi bộ trực thuộc, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời 07 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Sơn, Bí thư. Tháng 6 năm 2010, Đại hội Đảng viên Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Bí thư đồng chí Lê Văn Sơn. Tháng 5/2015, Đại hội Đảng viên Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư đồng chí Lê Văn Sơn. Ngày 29, 30 tháng 05 năm 2020 Đại hội Đảng viên Đảng bộ lần III, nhiệm kỳ 2020-2025,  Bí thư đồng chí Nguyễn Ngọc Minh.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1 Chức năng

Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô là tổ chức cơ sở đảng sự nghiệp ngoài công lập, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

2.2. Nhiệm vụ

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Minh – Bí thư

2. Đ/c Phạm Thành Mật – Phó Bí thư

3. Đ/c Hàng Văn Kiềng – Ủy viên Ban Thường vụ  

4. Đ/c Nguyễn Lê Hoàng Yến – Đảng ủy viên   

5. Đ/c Đào Thanh Lam – Đảng ủy viên    

6. Đ/c Lý Thị Trà My – Đảng ủy viên

7. Đ/c Lê Thị Ngần – Đảng ủy viên

8. Đ/c Mai Thành Hiệp – Đảng ủy viên

9. Đ/c Lâm văn Tiền – Đảng ủy viên

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông