Written on 06/01/2022, 06:33 by admin
chính-sách-“chiêu-hiền-đãi-sĩ”-của-hồ-chí-minh-và-chế-độ-mới-sau-cách-mạng-tháng-támChính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám Cách mạng Tháng Tám và tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa, thì việc thực hành văn hóa, nâng tầm văn hóa của cả dân tộc cũng là thực hành một cuộc cách mạng to lớn và sâu sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh với...
Written on 06/01/2022, 06:31 by admin
thúc-đẩy-an-sinh-xã-hội-thích-ứng-linh-hoạt-với-đại-dịch-covid-19Thúc đẩy an sinh xã hội thích ứng linh hoạt với đại dịch COVID-19 Một trong những biện pháp quan trọng đã được Việt Nam tích cực triển khai nhằm thích ứnglinh hoạt với đại dịch chính là kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện an sinh xã hội (ASXH) nhằm thực hiện “mục tiêu kép”: phòng, chống COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Văn kiện Đại hội XIII...
Written on 06/01/2022, 06:30 by admin
phát-huy-tinh-thần-trách-nhiệm,-tích-cực-đổi-mới-nội-dung,-phương-thức-công-tác-tuyên-giáoPhát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt...
Written on 06/01/2022, 06:29 by admin
tiếp-tục-đẩy-mạnh-việc-nghiên-cứu,-học-tập,-quán-triệt,-tuyên-truyền,-triển-khai-thực-hiện-nghị-quyết-đại-hội-xiii-và-các-nghị-quyết,-chỉ-thị,-kết-luận,-quy-định-của-đảngTiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng Ngày 23/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tạp chí Tuyên giáo...
Written on 06/01/2022, 06:24 by admin
tp-cần-thơ-không-tổ-chức-bắn-pháo-hoa-chào-mừng-năm-mới-2022-và-tết-nguyên-đán-nhâm-dầnTP Cần Thơ: Không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.   TP Cần Thơ không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh minh họa: Lê Phú. Quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư “Về việc tổ...
Written on 06/01/2022, 06:22 by admin
tp-cần-thơ-triển-khai-các-giải-pháp-bình-ổn-thị-trường,-ứng-phó-với-dịch-covid-19-dịp-tết-nguyên-đán-nhâm-dần-năm-2022TP Cần Thơ: Triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, ứng phó với dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tổ chức đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, triển khai các giải pháp bình ổn thị trường và ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.   Thành phố Cần Thơ...
Written on 06/01/2022, 06:20 by admin
từ-ngày-31-12-2021,-tp-cần-thơ-giảm-cấp-độ-dịch-covid-19,-không-còn-xã,-phường-ở-cấp-độ-4TP Cần Thơ giảm cấp độ dịch COVID-19, không còn xã, phường ở cấp độ 4 từ ngày 31/12/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có Công văn số 6646/UBND-KGVX gửi Giám đốc sở, thủ trường các cơ quan, ban, ngành thành phố  và địa phương về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố và các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.   Từ 31/12/2021,...
Written on 29/11/2021, 03:32 by admin
phong-cách-lãnh-đạo-khoan-dung,-độ-lượng-của-chủ-tịch-hồ-chí-minh-và-những-gợi-mở-cho-công-tác-cán-bộ-hiện-nayPhong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách lãnh đạo rất đặc biệt của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu trí thức dự Hội nghị Chính trị đặc biệt tháng 3-1964. Ảnh: TTXVN PHONG...
Written on 29/11/2021, 03:23 by admin
nâng-cao-đạo-đức-công-vụ,-đảng-viênNâng cao đạo đức công vụ, đảng viên Đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng, coi là một trong mười nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XIII của Đảng được phát triển phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.  Hội nghị lần thứ tư Ban...
Written on 29/11/2021, 03:15 by admin
thực-hiện-nghiêm-việc-nâng-cao-chất-lượng-kiểm-điểm,-tự-phê-bình-và-phê-bình-các-biểu-biện-suy-thoái-về-tư-tưởng-chính-trị,-đạo-đức,-lối-sống,-“tự-diễn-biến”,-“tự-chuyển-hóa”Thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển...
Written on 29/11/2021, 03:11 by admin
không-được-lơ-là,-chủ-quan,-mất-cảnh-giác-trong-công-tác-phòng,-chống-dịch-covid-19Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 Ngày 23/11, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 5989/UBND-HCTC về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.   Tuyên truyền trong Nhân dân đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Mạnh Nguyễn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các cấp các ngành, các địa...
Written on 02/11/2021, 02:25 by admin
thành-ủy-cần-thơ-chỉ-đạo-kiểm-điểm,-đánh-giá,-xếp-loại-chất-lượng-tổ-chức-đảng,-đảng-viên-và-tập-thể,-cá-nhân-cán-bộ-lãnh-đạo,-quản-lý-các-cấp-năm-2021Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 298-CV/TU chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.   Thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày...
Written on 02/11/2021, 02:12 by admin
quy-định-mới-nhất-về-19-điều-đảng-viên-không-được-làmQuy định mới nhất về 19 điều đảng viên không được làm Ban chấp hành Trung ương vừa ra Quy định số 37-QĐ/TW do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 47 năm 2011.   Quy định mới giữ nguyên 19 Điều như trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
Written on 02/11/2021, 02:09 by admin
ubnd-tp-cần-thơ-ban-hành-kế-hoạch-tạm-thời-thích-ứng-an-toàn,-linh-hoạt-kiểm-soát-hiệu-quả-dịch-covid-19UBND TP Cần Thơ: Ban hành kế hoạch tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch 217/KH-UBND về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.   Theo đó, phạm vi đánh giá cấp độ dịch: quy mô xã, phường, thị trấn; khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể (ấp,...
Written on 26/10/2021, 07:02 by admin
kiên-quyết-đấu-tranh-quét-sạch-chủ-nghĩa-cá-nhân-trong-toàn-đảngKiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng Một trong những điểm nhấn của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. CẦN NHẬN RÕ NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÁCH MẠNG DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO VÀ NHỮNG TIÊU CỰC TRONG ĐẢNG Trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, Hội...
Written on 26/10/2021, 07:01 by admin
tp-cần-thơ-quy-định-tạm-thời-thích-ứng-an-toàn,-linh-hoạt,-kiểm-soát-hiệu-quả-dịch-covid-19-tương-đương-cấp-độ-1TP Cần Thơ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương đương Cấp độ 1 Tối 18/10/2021, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ ký Công văn số 5168/UBND-HCTC quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương đương cấp độ 1.   Sinh viên Trường Đại...
Written on 26/10/2021, 06:58 by admin
tpct-tăng-cường-công-tác-phòng,-chống-dịch-bệnh-covid-19-trên-địa-bàn-thành-phốTP. Cần Thơ: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 295-CV/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.   Ảnh minh họa: Mạnh Nguyễn. Theo đó, để đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình mới, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban...
Written on 14/10/2021, 02:53 by admin
quy-định-tạm-thời-về-thích-ứng-an-toàn,-kiểm-soát-hiệu-quả-dịch-bệnhQuy định tạm thời về thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Chính phủ ban hành quy định mới nhằm mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế thấp nhất ca mắc và tử vong, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Các nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung của Trung đoàn 834 hỗ trợ người dân sau khi trở về Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN) Ngày...
Written on 14/10/2021, 02:49 by admin
nhận-diện-tiêu-cực-trong-cán-bộ,-đảng-viênNhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên Việc nhận diện các biểu hiện cụ thể của “tiêu cực” là không đơn giản, nhưng có thể khái quát lại, biểu hiện rõ nét nhất của “tiêu cực” là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, sáng 4/10/2021. Ảnh: Phương...
Written on 14/10/2021, 02:48 by admin
đấu-tranh-với-những-biểu-hiện-sai-trái,-lệch-lạc-trên-lĩnh-vực-văn-học,-nghệ-thuật-hiện-nayĐấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay Gần đây, lĩnh vực văn học, nghệ thuật có sự phát triển rất phong phú, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ mới song cũng xuất hiện những biểu hiện lệch lạc, sai trái nên bị các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng. Do đó, cần phải nhận diện những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên...
Written on 14/10/2021, 02:46 by admin
thủ-tướng-phạm-minh-chính-nhanh-chóng-khôi-phục-lại-sản-xuất,-nhưng-phải-đảm-bảo-các-biện-pháp-phòng,-chống-dịch-bệnhThủ tướng Phạm Minh Chính: Nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ phối hợp Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Văn phòng Chính phủ, Hội trường Thành ủy Cần Thơ đến các quận,...
Written on 14/10/2021, 02:44 by admin
tăng-cường-tuyên-truyền-thực-hiện-các-biện-pháp-phòng,-chống-dịch-bệnh-covid-19-và-phục-hồi-phát-triển-kinh-tế-trên-địa-bàn-thành-phốTăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Công văn số 568-CV/BTGTU, về tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố.   Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các địa...
Written on 19/09/2021, 08:59 by admin
tp-cần-thơ-4-huyện-thực-hiện-chỉ-thị-15-ct-ttg-và-5-quận-tiếp-tục-thực-hiện-chỉ-thị-16-ct-ttgTP Cần Thơ: 4 huyện thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và 5 quận tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg Tối 17/9, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 4007/UBND-HCTC về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.   Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hỗ trợ doanh nghiệp triển khai vùng đệm chuẩn bị đưa công nhân vào...
Written on 19/09/2021, 08:53 by admin
theo-gương-bác-“sao-cho-được-lòng-dân”“Sao cho được lòng dân” Những kết quả đạt được trong quá trình cải cách hành chính và thủ tục hành chính thời gian qua là rất tích cực và quan trọng, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, thế nhưng vẫn có không ít đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa “được lòng dân” như Bác Hồ đã từng yêu cầu.   Bác Hồ với thiếu nhi QUÁN TRIỆT SÂU SẮC QUAN ĐIỂM “DÂN LÀ...
Written on 19/09/2021, 08:51 by admin
làm-việc-với-tp-cần-thơ,-phó-thủ-tướng-vũ-đức-đam-chỉ-đạo-tập-trung-cho-“vùng-đỏ”,-nhưng-không-được-lơ-là-“vùng-xanh”,-vẫn-định-kỳ-lấy-mẫu-xét-nghiệm-pcrLàm việc với TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: Tập trung cho “vùng đỏ”, nhưng không được lơ là “vùng xanh”, vẫn định kỳ lấy mẫu xét nghiệm PCR Chiều 18-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ.   Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: H.HOA Theo Ban chỉ đạo thành phố, tính từ 8-7-2021 đến...
Written on 19/09/2021, 08:49 by admin
phát-huy-vai-trò-gương-mẫu-của-đảng-viênPhát huy vai trò gương mẫu của đảng viên Gương mẫu là trách nhiệm, danh dự, tiêu chí của người đảng viên. Hành động gương mẫu của đảng viên góp phần củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng phải đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; thông qua công tác tư tưởng và tổ chức làm cho “nêu gương phải thực sự trở thành một nội dung quan...
Written on 19/09/2021, 08:48 by admin
dạy-học-trực-tuyến-để-ứng-phó-với-dịch-covid-19Dạy học trực tuyến để ứng phó với dịch COVID-19 Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên và gần 2 triệu nhà giáo các cấp học chưa thể tiếp tục theo phương thức dạy học trực tiếp. Chuyển sang dạy học trực tuyến là lựa chọn thích ứng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Dạy học trực tuyến có nhiều ưu điểm nhưng cũng đặt ra không ít thách thức mà ngành Giáo dục...
Written on 13/09/2021, 01:17 by admin
phát-động-chương-trình-“sóng-và-máy-tính-cho-em”-gieo-những-hạt-mầm-yêu-thươngPhát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”: Gieo những hạt mầm yêu thương Tối 12/9, Lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp, đã được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Chính phủ kết nối với điểm cầu các tỉnh thành trên khắp cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu phát động Chương...
Written on 13/09/2021, 01:00 by admin
kỷ-niệm-100-năm-ngày-sinh-cố-nhạc-sĩ-lưu-hữu-phước-12-9-1921-12-9-2021-vang-mãi-bản-hùng-caKỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (12/9/1921-12/9/2021): Vang mãi bản hùng ca Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, sinh ngày 12/9/1921, tại Thới Thạnh, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay thuộc thành phố Cần Thơ). Ông còn có những bút danh khác như: Huỳnh Minh Siêng, Long Hưng, Anh Lưu, Hồng Chí…    Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước,...
Written on 13/09/2021, 00:57 by admin
hướng-dẫn-sử-dụng-ứng-dụng-“sổ-sức-khoẻ-điện-tử”-để-đăng-ký-tiêm-vắc-xin-covid-19  Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Sổ sức khoẻ điện tử” để đăng ký tiêm vắc xin COVID-19   Ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” được kết nối trực tiếp với Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế; đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và trên AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS. Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu giúp người dân biết và tự quản...
Written on 13/09/2021, 00:45 by admin
phát-huy-có-hiệu-quả-những-yếu-tố-tích-cực-của-mạng-xã-hội,-thúc-đẩy-phát-triển-kinh-tế-xã-hội,-đảm-bảo-quốc-phòng-an-ninhPhát huy có hiệu quả những yếu tố tích cực của mạng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 249-CV/TU gửi các quận ủy, huyện ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố chỉ đạo việc khai thác,...
Written on 12/09/2021, 00:47 by admin
bộ-giáo-dục-và-đào-tạo-phát-động-quyên-góp,-ủng-hộ-“máy-tính-cho-em”Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” Ngày 10/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực trong toàn ngành ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. Trước mắt, cuộc vận động “Máy...
Written on 12/09/2021, 00:36 by admin
quốc-tế-đánh-giá-việt-nam-đủ-nội-lực-bứt-phá-về-kinh-tế-sau-đại-dịch-covid-19Quốc tế đánh giá Việt Nam đủ nội lực bứt phá về kinh tế sau đại dịch COVID-19 Hiện nay, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị với phương châm...
Written on 12/09/2021, 00:34 by admin
tpct-triển-khai-xét-nghiệm-covid-19-trên-diện-rộngTPCT - Triển khai xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng Ngày 10/9, UBND thành phố ban hành Công văn số 3834/UBND-KGVX gửi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận huyện yêu cầu tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế...
Written on 12/09/2021, 00:31 by admin
tpct-nghiên-cứu-hoàn-thiện-lộ-trình-mở-lại-hoạt-động-sản-xuất,-không-để-đứt-gãy-chuỗi-cung-ứng  Nghiên cứu hoàn thiện lộ trình mở lại hoạt động sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng Ngày 10-9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì hội nghị trực tuyến đối thoại giữa doanh nghiệp (DN) với chính quyền thành phố để trao đổi, lắng nghe các đề xuất, kiến nghị và các phương án hỗ trợ DN mở lại hoạt động sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.   Các DN tham gia...
Written on 12/09/2021, 00:29 by admin
tổng-bí-thư-nguyễn-phú-trọng-chống-tham-nhũng-phải-đồng-bộ-với-phòng,-chống-tiêu-cựcTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chống tham nhũng phải đồng bộ với phòng, chống tiêu cực Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Ngày 10/9, tại...
Written on 09/09/2021, 01:55 by admin
kỳ-thi-tốt-nghiệp-trung-học-phổ-thông-năm-2021-nghiêm-túc,-công-bằng-và-an-toàn-phòng-chống-dịch-bệnhKỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Nghiêm túc, công bằng và an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 đã được tổ chức 2 đợt thành công, bảo đảm nghiêm túc, công bằng và an toàn. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,6% (tăng 0,2% so với năm học trước), tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) tiếp tục học lên THPT đạt 97,5%...
Written on 09/09/2021, 01:53 by admin
cần-thơ-thực-hiện-bền-vững-công-tác-phổ-cập-giáo-dục,-xoá-mù-chữCần Thơ: Thực hiện bền vững công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ Với quyết tâm chính trị, Thành phố Cần Thơ đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm cụ thể hóa Chỉ thị Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho...
Written on 09/09/2021, 01:42 by admin
theo-gương-bác-đội-ngũ-y-bác-sỹ,-nhân-viên-y-tế-làm-theo-mệnh-lệnh-trái-tim-,-nỗ-lực-quyết-tâm-hết-dịch-mới-vềĐội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế: "Làm theo mệnh lệnh trái tim", nỗ lực quyết tâm "hết dịch mới về" Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nền y học Việt Nam và y đức của người thầy thuốc. Theo Người, y đức là thiên chức cao quý của người thầy thuốc; vun bồi y đức là góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang...
Written on 09/09/2021, 01:08 by admin
tdu-–-trao-tặng-giấy-khen-và-tiền-thưởng-cho-sinh-viên-tham-gia-phòng,-chống-dịch-covid-19[TDU] – Trao tặng Giấy Khen và tiền thưởng cho Sinh viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Trước tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn, cùng với hình ảnh của các chiến sĩ tuyến đầu đang ngày đêm tích cực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, nhận thấy mình là những thanh niên trẻ có sức khỏe và cũng rất muốn trở thành một chiến binh phục vụ công tác phòng, chống sau khi xin phép gia đình, các...
Written on 09/09/2021, 00:53 by admin
bộ-giáo-dục-và-đào-tạo-ban-hành-quy-chế-tuyển-sinh-và-đào-tạo-trình-độ-thạc-sĩBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT.   Về tổng thể, Quy chế thực hiện tinh thần nâng cao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo (CSĐT) theo...
Written on 09/09/2021, 00:50 by admin
đồng-chí-phạm-văn-hiểu,-phó-bí-thư-thường-trực-thành-ủy,-chủ-tịch-hđnd-thành-phố-nhanh-chóng-đưa-nghị-quyết-của-hđnd-thành-phố-vào-cuộc-sốngĐồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: Nhanh chóng đưa Nghị quyết của HĐND thành phố vào cuộc sống Sáng 08/9, Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức họp rút kinh nghiệm về tổ chức Kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành...
Written on 09/09/2021, 00:48 by admin
huy-động-mọi-nguồn-lực-đầu-tư-cho-giáo-dục,-hỗ-trợ-học-sinh-khó-khănHuy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, hỗ trợ học sinh khó khăn Sáng 08/9, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, kiêm nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.   Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, phát...
Written on 08/09/2021, 00:27 by admin
khoa-học-xã-hội-và-nhân-văn-trong-cuộc-chiến-chống-covid-19Khoa học xã hội và nhân văn trong cuộc chiến chống COVID-19 Đại dịch COVID-19 là một biến cố thế kỷ, tác động trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài tới mọi mặt cuộc sống của mỗi con người, từ thể chất, tinh thần, điều kiện sống, tập quán văn hoá, các mối quan hệ, tới kết cấu nền kinh tế, thiết chế xã hội, thậm chí cả thể chế chính trị. Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) giữ vai trò...
Written on 08/09/2021, 00:24 by admin
tp-cần-thơ-tiếp-tục-thực-hiện-giãn-cách-xã-hội-theo-chỉ-thị-số-16-ct-ttg-đến-0-giờ-ngày-18-9-2021TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đến 0 giờ ngày 18/9/2021 Chiều 07/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành Công văn số 3769/UBND-HCTC về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.    Cán bộ y tế tiêm vaccine cho người dân. Ảnh Mạnh Nguyễn. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định tiếp...
Written on 06/09/2021, 02:51 by admin
định-hướng-công-tác-lý-luận-của-đảng-trong-thời-gian-tớiĐịnh hướng công tác lý luận của Đảng trong thời gian tới Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác lý luận là nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu lý luận; từ đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nghiên cứu lý luận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị tổng...
Written on 06/09/2021, 02:47 by admin
thủ-tướng-phạm-minh-chính-không-để-tình-trạng-giãn-cách-kéo-dài-không-đạt-mục-tiêu,-gây-bức-xúc-xã-hộiThủ tướng Phạm Minh Chính: Không để tình trạng giãn cách kéo dài không đạt mục tiêu, gây bức xúc xã hội Chiều ngày 5-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương. Cuộc họp được kết nối tới toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 9.043 xã, phường, thị trấn trên cả nước, để...
Written on 06/09/2021, 02:43 by admin
thủ-tướng-chỉ-thị-triển-khai-giải-pháp-tổ-chức-dạy-học-an-toàn,-bảo-đảm-chất-lượng-giáo-dục,-đào-tạo-ứng-phó-với-đại-dịch-covid-19Thủ tướng chỉ thị triển khai giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19.   Thủ tướng...
Written on 01/09/2021, 06:59 by admin
kế-hoạch-thực-hiện-kết-luận-số-01-kl-tw-của-bộ-chính-trị-khóa-xiii Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII   (TG) - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 57 - KH/BTGTW về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạp chí Tuyên giáo giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch. Hội nghị trực...
Written on 01/09/2021, 06:55 by admin
nâng-cao-hiệu-quả-hoạt-động-tuyên-truyền-về-vaccine-phòng-covid-19 Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền về vaccine phòng COVID-19 Khi đại dịch COVID - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường ở nước ta, cùng với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đồng bộ, quyết liệt, hơn bao giờ hết, cần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền về vaccine phòng COVID - 19.    Ảnh minh họa QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG Việt...