TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

PARTY COMMITTEE OF TAY DO UNIVERSITY

danguy@tdu.edu.vn

Từ khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Trần Phú đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay

Từ khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Trần Phú đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay

Là Tổng Bí thư đầu tiên, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta di sản tinh thần quý báu, tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú đã góp phần quan trọng xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng ta, hình thành con đường cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

TỪ NGƯỜI THANH NIÊN YÊU NƯỚC TRỞ THÀNH CHIẾN SĨ CỘNG SẢN VỚI KHÁT VỌNG ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, năm 6 tuổi, Trần Phú mồ côi cả cha và mẹ. Vượt lên những đau thương, khó khăn, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần Phú đã luôn là học sinh giỏi. Nhờ các anh, chị và họ hàng hỗ trợ chu cấp, Trần Phú tiếp tục vào học ở Trường Quốc học Huế. Được tiếp xúc với nhiều thầy giáo và bạn bè có tư tưởng yêu nước, Trần Phú đã sớm hoà mình vào các phong trào của học sinh, sinh viên, tham gia “Hội Thanh niên tu tiến” để giúp đỡ bạn bè cùng chí hướng và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. Năm 1918, đỗ đầu kỳ thi Thành chung ở Trường Quốc học Huế, với tấm bằng này, có đủ điều kiện làm quan, nhưng Trần Phú đã từ chối và chọn nghề dạy học, sớm hình thành chí hướng cách mạng. Tháng 9/1922, khi 18 tuổi, Trần Phú được bổ nhiệm làm giáo viên Trường tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh (Nghệ An). Sống gần gũi với học sinh và nhân dân lao động, người thanh niên Trần Phú sớm thấu hiểu nỗi cơ cực của những người công nhân và nông dân. Năm 1924, vì lý do sức khoẻ, thầy giáo Trần Phú xin thôi dạy học, về làm việc ở Văn phòng Đốc học của tỉnh. Giữa năm 1924, Trần Phú gặp Hồ Tùng Mậu là thành viên của tổ chức Tâm Tâm Xã và được đọc những tài liệu sách báo tiến bộ của Nguyễn Ái Quốc. Say mê với sách báo có tư tưởng yêu nước, Trần Phú đã lập tổ đọc sách nhằm tập hợp các bạn trẻ cùng chí hướng. 

Ngày 19/6/1924, tiếng bom Sa Điện của Phạm Hồng Thái như “chim én báo hiệu mùa xuân” đã thức tỉnh tinh thần yêu nước của Trần Phú và nhiều thanh niên trong cả nước. Tháng 7/1925, Hội Phục Việt tập hợp những trí thức yêu nước ra đời. Trần Phú gia nhập Hội Phục Việt, hăng hái tham gia mở lớp dạy chữ quốc ngữ cho người nghèo khổ, mượn bục giảng để truyền bá tinh thần yêu nước cho học trò. Những hoạt động yêu nước của Hội Phục Việt và các phong trào đấu tranh sôi động chống giới chủ, chống chế độ áp bức của thực dân Pháp đòi tăng lương, cải thiện đời sống của công nhân ở thành phố Vinh có ảnh hưởng sâu sắc đến sự lựa chọn con đường cách mạng của Trần Phú. Giữa năm 1925, thầy giáo Trần Phú thôi nghề dạy học để bước vào con đường hoạt động cách mạng chuyên nghiệp.

Nhà trưng bày nơi lưu giữ, giới thiệu gần 300 hiện vật, kỷ vật, tài liệu, hình ảnh gắn liền với thân thế, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của đồng chí Trần Phú là được Hội Phục Việt cử sang Quảng Châu bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Là thành viên của Hội Phục Việt, giữa lúc đang lúng túng về đường lối, Trần Phú được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được Người trực tiếp huấn luyện, đào tạo. Tại lớp huấn luyện chính trị, Trần Phú tỏ rõ năng khiếu tư duy lý luận cách mạng, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tin tưởng kết nạp vào Cộng sản Đoàn - nhóm nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Kết thúc khóa huấn luyện, đồng chí trở về nước hoạt động. Bị mật thám Pháp truy lùng ráo riết, theo yêu cầu của Hội Phục Việt, Trần Phú tạm lánh ra nước ngoài hoạt động, sau đó trở lại Quảng Châu, làm việc tại Tổng bộ Thanh niên và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tin cậy, cử sang Liên Xô học ở Trường đại học Phương Đông.

Tại Trường đại học Phương Đông, Trần Phú đã bộc lộ phẩm chất của một nhà hoạt động cách mạng tài năng. Với kết quả học tập tốt, đầu năm 1927, Đồng chí được giới thiệu vào Đảng Cộng sản Liên Xô. Qua sự giới thiệu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản quyết định cử Trần Phú làm Bí thư nhóm cộng sản Việt Nam tại trường. Nhờ thông thạo nhiều ngoại ngữ, Trần Phú đã tiếp thu tốt bài giảng, có điều kiện để nghiên cứu lý luận và trao đổi với các đồng nghiệp. Trong những năm tháng học tập, nghiên cứu lý luận, tích cực tham gia hoạt động thực tiễn, Trần Phú đã có bước trưởng thành vượt bậc, tiếp thu một cách có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lênin và phương pháp tổ chức theo đường lối cách mạng vô sản. Từ một người Việt Nam yêu nước, đến với Liên xô, đến với lý tưởng cao cả của chủ nghĩa xã hội khoa học, Trần Phú đã trở thành chiến sĩ cộng sản đủ sức gánh vác những nhiệm vụ quan trọng do Quốc tế Cộng sản và Đảng ta phân công sau này. Cũng trong thời gian này, ông bị thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt.

Khi về nước đầu năm 1930, bên cạnh việc nắm chắc lý luận, Trần Phú tích cực đi sâu vào thực tiễn đời sống công nhân ở các địa phương, chứng kiến cuộc sống cơ cực của người thợ, người nông dân, Đồng chí càng tin vào sức mạnh giác ngộ, vào năng lực cách mạng vốn của của người công nhân Việt Nam. 

 Trong quá trình hoạt động, đồng chí Trần Phú là một đảng viên luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, biểu hiện rõ nhất ở lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, của giai cấp công nhân, sự nghiệp giải phóng dân tộc, ở tình thương yêu nhân dân lao động sâu sắc, quan tâm đến đồng chí, bạn bè. Đồng chí luôn gắn bó với quần chúng, tin vào sự nghiệp của quần chúng; nhận thức sâu sắc sự thắng lợi của cách mạng được quyết định bởi tinh thần phấn đấu hy sinh, sức sáng tạo, sức mạnh tổng hợp của hàng triệu nhân dân. 

Trước những khó khăn gian khổ và khi đối mặt với quân thù, bao giờ Trần Phú cũng tỏ rõ là một chiến sĩ kiên cường, bất khuất, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của cách mạng. Ngày 19/4/1931, Trần Phú bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Trong Khám lớn Sài Gòn, chịu nhiều tra tấn dã man của kẻ thù nhưng đồng chí vẫn giữ vững lòng trung thành với Đảng; thường xuyên trao đổi tình hình, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị cho những đồng chí cùng bị tù. Khi bị bệnh nặng ở Nhà thương Chợ Quán tới lúc lâm chung, đồng chí Trần Phú nhắn nhủ: “Trước sau, tôi chỉ mong anh chị em: Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!”. Tinh thần bất khuất và lời dặn của ông có sức mạnh cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng, động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên vượt mọi gian khổ, nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó. 

 

Báo Vô Sản – Cơ quan của Lao động Đông Dương. Số 13, tháng 6-7/1932. Trong đó có bài “Đồng chí Trần Phú bị đánh chết” của tác giả Vũ Bá Quang.

LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 1930 - CẨM NANG QUAN TRỌNG XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Tình hình cách mạng thế giới và cách mạng ở Đông Dương diễn biến nhanh chóng. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Phương Đông, tháng 11/1929, đồng chí Trần Phú được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động với cương vị là cán bộ chủ chốt của Đảng. Tháng 7/1930, ông được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công trực tiếp khởi thảo Luận cương Chính trị của Đảng. Để nắm vững tình hình thực tiễn cách mạng, Trần Phú luôn tranh thủ ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp uỷ; trực tiếp đóng vai “thầy đồ”, “nhà buôn”, sống cuộc đời thợ mỏ, thợ nề, thợ nhà máy xi măng... để thâm nhập, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn tình hình phong trào cách mạng của công nhân, nông dân và hoạt động của các chi bộ cộng sản ở nhà máy, hầm mỏ… tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình... Sau khi khảo sát tình hình thực tế và trao đổi với các đồng chí trong Ban Chấp uỷ, Trần Phú đã khởi thảo văn kiện Luận cương Chính trị của Đảng ngay trong tầng hầm ngôi nhà của một quan chức thực dân Pháp ở phố Giăng Xôle (nay là số nhà 90, phố Thợ Nhuộm, Hà Nội). Tháng 10/1930, Trần Phú trình bày dự thảo Luận cương Chính trị tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng (Trung Quốc); Hội nghị đã nhất trí thông qua bản Luận cương và cử đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư của Đảng.

Di tích Nhà lưu niệm 90 Thợ Nhuộm (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) 

Bản Luận cương đã phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình thế giới và Đông Dương; luận giải sắc bén về tính chất của cuộc cách mạng ở Đông Dương. Đường lối cơ bản của cách mạng Đông Dương và cách mạng Việt Nam nêu trong Luận cương Chính trị 1930 là sự tiếp tục khẳng định về mục tiêu và đường lối cách mạng mà Chính cương vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc nêu ra tháng 2/1930. 

Luận cương Chính trị khẳng định: “Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng ở Đông Dương là cần có sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản có đường lối chính trị đúng đắn, có kỷ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp lấy chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc”(1). Muốn làm tròn nhiệm vụ, Đảng phải tổ chức ra những đoàn thể độc lập như Công hội, Nông hội... Luận cương Chính trị cũng nêu rõ: Lực lượng chủ yếu của cách mạng là đoàn kết và động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân đứng lên đập tan bộ máy chính quyền cũ, thành lập chính quyền mới; lấy giai cấp công nhân, giai cấp nông dân làm nòng cốt do tổ chức Đảng, đảng viên trực tiếp chỉ đạo.

Về phương pháp lãnh đạo đấu tranh cách mạng của Đảng, Luận cương Chính trị chỉ rõ Đảng phải biết xác định chiến lược, sách lược trên cơ sở xem xét kỹ tình hình trong nước và ngoài thế giới, sức mạnh của địch, sức tranh đấu của quần chúng, thái độ của các hạng người đối với cách mạng. Đảng phải tổ chức và khuếch trương phong trào quần chúng. Khi phong trào cách mạng lên cao, quần chúng công - nông sôi nổi cách mạng, thì lúc đó Đảng phải lập tức lãnh đạo quần chúng đánh đổ chính phủ thực dân, giành chính quyền về tay nhân dân. Luận cương Chính trị đã đặt mối quan hệ của cách mạng Đông Dương trong mối quan hệ mật thiết với phong trào cách mạng thế giới; phải liên lạc với cách mạng ở các nước thuộc địa và bán thuộc địa.

Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh (Đức Thọ). Ảnh Đình Nhất

Cống hiến lý luận của Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo là đã làm rõ mục đích, nhiệm vụ, bước đi, động lực cách mạng, vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản và Đảng của giai cấp vô sản, tầm quan trọng của sức mạnh đoàn kết quốc tế đối với cách mạng Việt Nam. Những nội dung này về cơ bản thống nhất với Chính cương vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo tại Hội nghị hợp nhất tháng 2/1930. Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của Đảng là một văn kiện lịch sử, góp phần cụ thể hoá một số vấn đề về đường lối cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta, xác định đúng đắn con đường hiện thực hóa khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định sự đóng góp quan trọng của đồng chí Trần Phú về lý luận đường lối cứu nước của Đảng.

ĐÓNG GÓP TO LỚN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC CÁCH MẠNG CỦA QUẦN CHÚNG, HIỆN THỰC HÓA ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 7/1930 đến đầu tháng 10/1930, trong tình hình bị địch truy lùng gắt gao, đồng chí Trần Phú vẫn cải trang đi khảo sát thực tế ở địa phương, đồng thời dự thảo văn kiện của Đảng. Trong điều kiện làm việc khó khăn, di chuyển địa điểm nhiều lần, nhưng đồng chí đã trực tiếp dự thảo nhiều văn kiện, chỉ đạo biên soạn hàng loạt văn kiện quan trọng của Đảng để chỉ đạo phong trào cách mạng nước ta và định hướng bước phát triển đi lên của cả dân tộc. 

Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất họp tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), cùng với việc thông qua Luận cương chính trị, Hội nghị đã thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức của Đảng, công tác dân vận, công tác mặt trận đặt nền móng cho việc hình thành một số tổ chức quần chúng quan trọng. Đồng chí Trần Phú rất quan tâm đến công tác xây dựng các tổ chức quần chúng, đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Mặt trận, Công hội, Nông hội, Hội Phụ nữ, Hội Cứu tế, Đoàn Thanh niên cộng sản… 

Sau khi Hội nghị Trung ương chính thức bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, trên cương vị Tổng Bí thư, Trưởng Ban Công vận Trung ương, Ông đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt tranh thủ mọi điều kiện để trang bị lý luận Mác - Lênin cho cán bộ, đảng viên. Trần Phú cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định ra tờ báo Cờ Vô sản, cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng; Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Đảng; chỉ đạo lập Hội Phản đế đồng minh, chỉnh đốn Nông hội đỏ, chống chính sách khủng bố trắng, chống âm mưu thâm độc của kẻ thù buộc nông dân ra đầu thú. Với sự quan tâm theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo sát sao của đồng chí Trần Phú và Ban Thường vụ Trung ương Đảng trong thời kỳ 1930-1931, khí thế phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân trong cả nước đã bùng lên mạnh mẽ. Tổ chức Nông hội đỏ phát triển nhanh chóng, đội ngũ hội viên năm 1931 lên tới 64.000 người. Tại một số tỉnh và thành phố lớn như Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Mỹ Tho, Bến Tre, Quảng Ngãi, vùng mỏ Quảng Ninh… những cuộc biểu tình và bãi công của công nhân diễn ra liên tiếp. Bộ Tham mưu tối cao của Đảng đặt tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, do Tổng Bí thư Trần Phú đứng đầu đã thực hiện sứ mệnh lịch sử, tạo ra cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xôviết Nghệ Tĩnh.

 

Chiếc rương gỗ đồng chí Trần Phú dùng trong thời kỳ dạy học ở Vinh từ năm 1922 - 1925. Với tất cả nhiệt huyết của mình, đồng chí Trần Phú đã truyền cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của quê hương, dân tộc.

 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ hai diễn ra tại Sài Gòn vào tháng 3/1931, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú, hội nghị đã phân tích, đánh giá phong trào cách mạng sôi nổi diễn ra khắp cả nước, cả ưu điểm và thiếu sót của các phong trào công nhân, nông dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Mỹ Tho, Bến Tre… giúp cho Đảng ta rút ra những kinh nghiệm quý báu để chỉ đạo xây dựng lực lượng quần chúng đấu tranh chống cuộc khủng bố trắng của kẻ thù. 

Cống hiến nổi bật của đồng chí Trần Phú trên cương vị Tổng Bí thư là đã cùng với Ban Chấp hành Trung ương xây dựng và củng cố tổ chức Đảng các cấp từ Trung ương tới các Xứ uỷ, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và các chi bộ cơ sở của Đảng. Đồng chí đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác giao thông liên lạc từ Trung ương đến Xứ ủy, Tỉnh ủy, từ Trung ương đến Quốc tế Cộng sản. Quốc tế Cộng sản đánh giá cao hoạt động của Đảng ta, trong đó có công lao của Tổng Bí thư Trần Phú. Ngày 11/4/1931, tại phiên họp thứ 25 Hội nghị toàn thể lần thứ XI của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đã đưa ra Nghị quyết: Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây là một chi bộ của Đảng Cộng sản Pháp, từ nay được công nhận là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản. 

Với cương vị là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí đã dành nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng; kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới xứ ủy, tỉnh ủy và cơ sở, nhất là các nơi quan trọng bị địch khủng bố, đàn áp. 

Trong ngục tù thực dân, đồng chí Trần Phú tiếp tục nêu cao tấm gương sáng trong đấu tranh, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, động viên đồng chí, đồng đội giữ vững tinh thần chiến đấu, giữ vững niềm tin sắt son vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã anh dũng hy sinh ngày 6/9/1931 khi mới 27 tuổi. 

Di sản tinh thần đồng chí Trần Phú để lại là tinh thần yêu nước nồng nàn, tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng với nhân dân, tận tụy hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Niềm tin tưởng, lạc quan cách mạng và lời nhắn nhủ đầy nghĩa khí “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn khắc ghi trong trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Phú là biểu hiện sinh động cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Hội thảo khoa học: “Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ thanh niên yêu nước, khát khao lý tưởng và tràn đầy nhiệt huyết cách mạng; là động lực giúp thế hệ trẻ không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, phấn đấu cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp đổi mới. 

Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ Đồng chí làm Tổng Bí thư đã đóng góp những lý luận cơ bản hình thành đường lối cách mạng, chỉ đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian lao, thử thách để giành được nhiều thắng lợi. Đó là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của nhân dân lao động, về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, sự vận dụng linh hoạt đường lối của Quốc tế cộng sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã có công lao to lớn đối với công tác xây dựng Đảng trong buổi đầu Đảng ta mới ra đời, đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng, công tác tổ chức; luôn chú ý nắm bắt thực tiễn, sâu sát trong chỉ đạo giúp cơ sở nắm vững đường lối của Đảng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc của tổ chức, của phong trào cách mạng. 

Trải qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang vàng lịch sử dân tộc. Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đất nước đã hòa bình, để khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy phát triển kinh tế, từng bước hình thành, phát triển đường lối đổi mới đất nước.

Đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng ta, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển toàn diện của đất nước, đến nay đã đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là dịp để chúng ta tri ân, tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là một trong những nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, Đồng chí là nhà lý luận tiên phong có đóng góp xuất sắc trong thời kỳ đầu xây dựng Đảng; là tấm gương ngời sáng về sự tận tụy, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bất khuất trước kẻ thù; một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực hiến dâng trọn đời cho lý tưởng giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tài năng và phẩm chất cao đẹp của đồng chí Trần Phú là động lực to lớn cổ vũ các thế hệ cách mạng vững bước tiến lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam giành được những thành quả to lớn; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

 

Ths. NGUYỄN THỊ ÁNH

Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguồn: tuyengiao.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông