ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

            Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/QU ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Kế hoạch 06-KH/ĐU ngày 2/05//2022 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, chiều ngày 15/6/2022, chi bộ Khoa Cơ bản – Kỹ thuật Công nghệ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi bộ đại hội điểm của Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô.

Dự đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Diệu Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận ủy và đồng chí Nguyễn Văn Sang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Phạm Thành Mật Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô.

Anh 1

Đ/c Phạm Ngọc Diệu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Sang
hàng ghế Khách mời từ phải sang trái

Đại hội đã được nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2022; báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Cơ bản – Kỹ thuật Công nghệ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Anh 2

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Vân thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Quận ủy tổ chức. Duy trì sinh hoạt lệ hàng tháng đúng quy định; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm. Hàng năm, Chi bộ đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thành Mật, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô, thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá: Thực tiễn hoạt động Chi bộ 3 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thanh tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng và phối hợp với lãnh đạo Khoa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi đảng viên, giảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu thực hiện cam kết học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như trong tham gia các hoạt động dạy và học ở nhà Trường.

 Đồng thời, chỉ rõ những điểm cần lưu ý khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực chuyên môn; sống lành mạnh, đoàn kết, chung sức với tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ cá nhân, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng môi nhà trường thân thiện, lành mạnh, ổn định phục vụ tốt yêu cầu đào tạo của nhà trường.

Anh 3

Đ/c Phạm Thành Mật – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vân, đồng chí Nguyễn Minh Hiếu và đồng chí Lê Thị Ngần; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vân đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vân đại diện Cấp ủy mới đã hứa hẹn: luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Anh 4

Đ/c Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022

Anh 5 

Đảng viên biểu quyết trong Đại hội

Anh 6

Đ/c Trần Trung Du phát biểu ý kiến tại Đại hội

Anh 7 

Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước Đại hội

Anh 8

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu trong Đại hội

Anh 9 

Đảng viên bỏ phiếu trong Đại hội

Anh 10

Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt, hứa hẹn trước Đại hội

       Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ III, nhiệm lỳ 2022-2025 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, hy vọng, tập thể Chi bộ Khoa Cơ bản – Kỹ thuật Công nghệ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ Nhà Trường đã giao./.

Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô