Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi cực Nam của Tổ quốc

Sáng 22-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2-4-2022, của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 13). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đến điểm cầu các bộ, ngành Trung ương và 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG - TTXVN.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 13. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; là trung tâm kinh tế nông nghiệp xanh, sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao của quốc gia, khu vực và thế giới. Phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực, tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh kinh tế biển; kinh tế du lịch; tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, trong nước và quốc tế…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN ĐIỆP – TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN ĐIỆP – TTXVN

Tầm nhìn đến năm 2045, vùng ĐBSCL là vùng phát triển hiện đại, nhanh và bền vững, toàn diện, sinh thái, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; có trình độ phát triển khá so với cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, phân bổ hợp lý và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, cơ cấu phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa và con người Nam Bộ; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao; bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc được gìn giữ và phát huy; quốc phòng và an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tham luận về giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tham luận với chủ đề “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa và du lịch vùng ĐBSCL”.

Các đại biểu thành phố Cần Thơ tại hội nghị. Ảnh: VĂN ĐIỆP -TTXVN

Các đại biểu thành phố Cần Thơ tại hội nghị. Ảnh: VĂN ĐIỆP -TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới trong Nghị quyết số 13. Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13, Tổng Bí thư lưu ý cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo ý chí thống nhất cao của của cả hệ thống chính trị của toàn vùng, của từng địa phương trong vùng, của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng và từng địa phương trong vùng. Đồng thời phải giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước. Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong vùng cần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; tính chủ động, sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa, quyết không cam chịu đói nghèo, thua kém các tỉnh khác, vùng khác. Đồng thời, cần tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, nhất là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ để phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững hơn, giàu có, trù phú hơn; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đạt mức cao hơn bình quân chung của cả nước.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: PV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng. Xây dựng, tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tích hợp đa ngành; gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ; giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; giữa phát triển kinh tế với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn; hình thành được các chuỗi giá trị ngành, sản phẩm của vùng. Thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng; phát triển vùng toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi cực Nam của Tổ quốc. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ban cán sự đảng Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương trong vùng…

An Bình

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ