Tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố

Trang chủ - Cổng thông tin Bộ Y tế

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Công văn số 568-CV/BTGTU, về tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị trong ngành, các đơn vị phối hợp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 11-CT/TU về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố với một số nội dung cụ thể như:

  Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng làm công tác tuyên truyền từ thành phố đến cơ sở, tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước tình hình người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… di chuyển về thành phố Cần Thơ trong điều kiện thành phố đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, khuyến khích người dân có người thân ở các địa phương (ngoài thành phố) tiếp tục ở lại để lao động sản xuất, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đảm bảo cuộc sống trong thời gian tới.

 Tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về công tác triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian tới, trước mắt là những tháng cuối năm 2021. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện kế hoạch, phương án khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh với những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19”. Đặc biệt, tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo hiệu quả, sát hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

 Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm chính sách an sinh xã hội trong thời gian phòng, chống dịch. Trong đó các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chăm lo sức khỏe, đời sống của người dân; thông tin kịp thời các đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố “Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021”, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố “Về chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ” và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ “Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tuyệt đối không để bất kỳ đối tượng được thụ hưởng nào bị bỏ sót.

Tiếp tục tuyên truyền sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh  đạo các cấp để các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá về thị trường lao động, giới thiệu việc làm, để doanh nghiệp, người lao động dễ tiếp cận, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho công nhân, người lao động, nhất là người mất việc làm, lao động tự do và các trường hợp khó khăn khác bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển - kinh tế xã hội thành phố.

Tập trung, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân trên địa bàn; tiếp tục thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin và huy động toàn dân tham gia phòng, chống dịch. Kịp thời phản ánh và đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; những hành vi che giấu thông tin hoặc thông tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Chủ động khai thác, phát huy hiệu quả các lực lượng, phương tiện làm công tác tuyên truyền, nghiên cứu lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, chuyển tải thông tin đến người dân một cách ngắn gọn, đầy đủ, nhanh nhất, chính xác nhất; nhất là hệ thống truyền thanh, loa phóng thanh, cổ động trực quan (áp phích, pano, khẩu hiệu, tờ tơi, tờ gấp…), nhóm cộng tác viên hoạt động qua zalo, facebook, Tổ COVID cộng đồng; lựa chọn những hình thức phù hợp, tuyên truyền đến từng hộ dân.

Tuyên truyền về những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch COVID -19. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ thông tin, tăng cường đấu tranh phản bác với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực xấu đối với thành phố và cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như hiện nay.

Nguyễn Hoàng

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ