TPCT - Triển khai xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

Ngày 10/9, UBND thành phố ban hành Công văn số 3834/UBND-KGVX gửi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận huyện yêu cầu tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

TP Cần Thơ phát huy 4 tại chỗ trong phòng chống COVID-19

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về công tác xét nghiệm; định kỳ đánh giá sát, đúng tình hình dịch tễ, phân loại các khu vực theo mức độ nguy cơ để triển khai việc xét nghiệm thần tốc trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác xét nghiệm trên diện rộng, trước tiên là các khu vực phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Tiếp tục tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ.

UBND thành phố yêu cầu, tại các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, khu vực phong tỏa, cần tổ chức lực lượng đi lấy mẫu đến tận nhà cho toàn bộ người dân với tần suất lấy mẫu 3 lần; trong đó 2 lần lấy mẫu test nhanh và 1 lần lấy mẫu RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (mẫu gộp 10).

Đối với các khu vực có nguy cơ và khu vực khác (“vùng xanh”, “bình thường mới”), cần tổ chức lực lượng đi lấy mẫu đến tận nhà, hộ gia đình để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho tất cả người dân trong gia đình 5-7 ngày/lần (mẫu gộp 10).

Ngoài ra, tiếp tục xét nghiệm tầm soát 100% các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp,... tại cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng. Tiếp tục xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động (là các trường hợp có nguy cơ cao) tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, người cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Tiếp tục kiểm tra và tổ chức xét nghiệm cho các đối tượng người giao nhận hàng hóa (shipper), lái xe và người đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa, tần suất 3 ngày/lần.

UBND thành phố yêu cầu UBND quận, huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để các ngành, các cấp và toàn dân hiểu, hưởng ứng tham gia lấy mẫu xét nghiệm trong đợt xét nghiệm toàn dân; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, sắp xếp lịch lấy mẫu khoa học từ ngày 9 đến ngày 17/9.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ