Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật của Đảng

Sáng 08/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

 


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Thành ủy và các cấp đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 bám sát yêu cầu nội dung xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đặc biệt UBKT Thành ủy đã tham mưu ban hành quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau kỳ họp của UBKT Thành ủy để chỉ đạo, định hướng về việc quản lý và đăng tải thông tin theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, UBKT thực hiện giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tổ chức cơ sở đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua kiểm tra cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 47 đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, quy định những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vi phạm về tài chính, buông lỏng lãnh đạo, quản lý...

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trọng tâm là 5 nhiệm vụ, giải pháp mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong 5 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức công tác kiểm tra, giám sát, triển khai bảo đảm thực chất, khách quan, phát huy dân chủ, đúng quy trình, quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát phải mang tính khách quan, thuyết phục, chỉ ra được những ưu điểm cũng như hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, để đối tượng được kiểm tra, giám sát nhận thức đầy đủ, chấp hành, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chú trọng việc phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ngay từ lúc mới phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Thường xuyên nắm bắt, tổng hợp thông tin, tình hình dư luận trong Nhân dân liên quan đến cán bộ, đảng viên; phối hợp phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc còn tồn đọng liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định tình hình và tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ quan UBKT Thành ủy và các cấp đảm bảo cơ cấu tổ chức tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan UBKT các cấp thật sự tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh toàn diện, cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quan trọng là giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.    

Tin, ảnh: Mai Thy

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ