Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014- Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014. - Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014. - Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy...
THÔNG BÁO SỐ 40-TB/ĐU, ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng ủy Trường ĐHCT, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp, đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Đối tượng: Tất cả đảng viên dự bị chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (kể cả đảng viên dự bị là sinh viên mới chuyển sinh hoạt đảng về Trường, đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời); đảng viên đã được chuyển chính thức nhưng còn nợ giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng trên.

Nội dung: Gồm 9 chuyên đề trong tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thời gian: Học 9 buổi học và 1 buổi thi kiểm tra.

Học liên tục 4,5 ngày, mỗi ngày 2 buổi (sáng từ 7g30, chiều từ 13g30).

Ngày khai giảng: Lúc 7g30 ngày Thứ hai 16/12/2013

(Học viên có mặt lúc 7g15 để nhận tài liệu)

Địa điểm: Phòng 106 – Nhà học C1

Ngày kiểm tra: Lúc 7g30, ngày 27/12/2013, tại Phòng 106 - Nhà học C1

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở lập danh sách đảng viên đi học theo mẫu kèm theo, thông báo và tạo điều kiện để đảng viên đi học đúng giờ, tham dự đầy đủ 9 chuyên đề theo quy định.

Danh sách (bản in) gởi về Văn phòng Đảng ủy trường trước ngày 05/12/2013.

Và gởi Email cho đ/c Đinh Thị Hương theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cần Thơ, ngày 23/10/2013

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền

Nghị quyết của Đảng ủy Về việc...

Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 17/03/2014 của Đảng ủy "Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa...