Kế hoạch công tác

Lịch họp Đảng ủy tháng 09/2021

Thời gian: 15h ngày 06/09/2021

Địa điểm: Trực tuyến qua Google Meet

Lịch họp Đảng ủy tháng 07/2021

Thời gian: Vào lúc 9h ngày 01/07/2021

Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy